Hem

Varmt välkommen till VivoForto! 


Vivo forto betyder livskraft eller livsstyrka på esperanto, vilket är exakt det jag vill erbjuda mina klienter! Under ytan av sjukdom och ohälsa finns en stark kropp och själ som vill vara frisk och lycklig och gör sitt bästa för att uppnå detta utifrån de förutsättningar vi ger oss själva.


Med de verktyg jag fått under min utbildning samt erfarenhet och egen fortbildning så kan jag skräddarsy en individuell åtgärdsplan baserat på uppgifter från hälsoenkät, samtal, diverse provsvar etc. 


Jag är utbildad och certifierad kost-och hälsocoach på Paleo Institute samt funktionsmedicinsk terapeut på Funktionsmedicinska Institutet. Min bedömning och mina råd följer därför det funktionsmedicinska synsättet där all information är av intresse för att kunna hjälpa mina klienter på bästa sätt.


Inom funktionsmedicinen utreder vi alla underliggande orsaker vid kroniska besvär och oftast härrör problemen från tarmen. Detta kan jämföras med ett träd där endast en del av helheten är synlig ovan jord, där man kan tänka sig att stam, grenar, blad representerar diverse sjukdomar och diagnoser medan rotsystemet är dysfunktion i mage och tarm, näringsbrister, toxisk belastning etc.


Klicka på rutan Funktionsmedicin för mer information.


Väl mött! 


Annelie Ek

Certifierad Funktionsmedicinsk terapeut